JINAN FEIYUAN BEARINGS Co.,Ltd

ABUIABACGAAgsuqTvwUomc-v-AEwwgM46AE

DEEP GROOVE BALL BEARINGS?


  603 - 609               6000 - 6044              624 - 629                 6200 - 6240

  635 - 639                6300 - 6334             6403 - 6414             6700 - 6711

 684 - 689                6800 -6848              694 - 699                 6900 -6948

  62200 - 62230         62300 - 62330         16001-16052             1601 - 1635

                                                                                                   более


ABUIABACGAAgyuqTvwUojMbWSTDCAzjoAQ

CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS?

       

 NU(NJ)1004M - NU(NJ)1090M        RNU1014M - RNU1036M              

                     NU(NJ)202M - NU(NJ)256M            RNU204E - RNU218E              

                     NU(NJ)2203EM - NU(NJ)2244EM     NU(NJ)405E - NU(NJ)430M

                     NU(NJ)303M - NU(NJ)338M            RNU304M - RNU311M      

                     NU(NJ)2304 - NU(NJ)2340EM          RNU2309M - RNU2317EM  

                                                                                         более


ABUIABACGAAgqOuTvwUo6umWjgYwwgM46AE

TAPERED ROLLER BEARINGS


        30202 - 30244      30304 - 30330      32205 - 32248       32304 - 32330

        32004 - 32056      32904 - 32960     30606 - 30621       31303 - 31328

          33005 - 33022      33108 - 33119      33206 - 33221       352208 - 352240

                                                                                                  более


ABUIABACGAAgg_uTvwUowJyv5gUwwgM46AE

SPHERICAL ROLLER BEARINGS?

      CA、K、MB、CC、E、W33  

               22206 - 22264            22308 - 22372              24120 - 24196

23022 - 23096            230/500 - 230/750        23120 - 23196             231/500

23218 - 23296            232/500- 232/600         24018 - 24096             240/500

                                        более


ABUIABACGAAgleuTvwUo1tfYLjDCAzjoAQ

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS

       

7004C/AC - 7040C/ACM           7200C/AC - 7240C/ACM

 7303C/AC - 7330C/ACM           7406ACM - 7418ACM/BM


                                                                                         более


ABUIABACGAAg8OqTvwUo-K-AhAEwwgM46AE

SELF ALINGNING BALL BEARINGS


  1200 (K) - 1228(K)                   2200(K) - 2222(K)      

1300(K) - 1322(K)                    2303(K) - 2322(K)

                                            более      


ABUIABACGAAggZyvwQUo0MGgCjDoBzjuBQ

Clutch Bearings

TK35    TK40     TK55     TK65   TK70    TK80

40TKD07 45TKD07   52TKD01     TK31F    TK34Z-2   TK45-4B

688808  688909   698709     698909    698710   698910

688911  688910K   588808   588909    588711   588908

ABUIABACGAAgjaCzvwUogJWppAIwrAI4yAE

STEEL BALL

ABUIABACGAAgiOmuvwUohs6b_gUw1AM47QI

CYLINDRICAL ROLLER

ABUIABACGAAgt6CzvwUo5q6KuwUwrAI4yAE

CYLINDRICAL ROLLER